Soğukhava Deposu Proje ve Hesapları

Gayri Sıhhi Müesseseler; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için işyerinde bulunan Soğuk Hava Deposunun Ruhsat projesine ilaveten Detay proje ve hesaplarının yapılması gerekmektedir.