Ortak Sağlık Birimi Yerleşim Planı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından “ OSGB yetki belgesi “ almak amacıyla yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan. Hazırlanması gerekmektedir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121229-12.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121229-13.htm

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulacak işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin kuruluşu ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 16 – (1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur
f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.