İşyeri Ruhsat (Makina Elektrik) Projesi

Gayri Sıhhi Müesseseler; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için Ruhsat Yönetmeliğine göre İşyerlerinden 3 takım İşyeri Ruhsat ( Makine Yerleşim – Elektrik Tesisat ) projesi istenilmektedir.