Fenni (Deprem) Raporu

İşyeri Çalışma Ruhsatı almak için Belediye ve ilgili Resmi Kurumlarca istenilen Yapı Kullanma ( İskan ) Belgesi Bulunmayan Binalardan ve Özel Yapı gerektiren Okul, Hastane, Kreş, Sürücü Kursu ve Dersane gibi kurmlardan Fenni Rapor istenilmektedir. Devamı


Deprem Raporu

Mevcut binaların Zemin Etüt, Statik Etüt ,Karot Alımı ve Demir Sayımı yapılarak Deprem Test Raporu çıkartılır. Devamı


Kapasite & Ekpertiz Raporu

Milli Eğitim Bakanlığınca Özel Okullar Açılabilmesi için ; Yerleşim planları, her blok ve her kat için ayrı ayrı en az 35 x 50 cm veya A3 boyutundaki kağıtlara yapılır. Yerleşim planlarında birimlerin ebatları ve m2'leri belirtilmelidir. Devamı


Basınçlı Kaplar Periyodik Muayenesi

Kompresör, Buhar Kazanı ve Buhar Jenaratörü Projesi ve Hesapları.
Gayri Sıhhi Müesseseler; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için işyerinde bulunan Basınçlı Kaplar ( Kompresör, Buhar Jenaratörleri vs ) için Ruhsat projesine ilaveten Detay proje ve hesaplarının yapılması gerekmektedir. Devamı


Topraklama Kontrolü

Topraklama devresi, düşük dirençli iletkenden yapılmış olacak ve bağlandığı cihazın izolesinde meydana gelecek en büyük kaçağı (kısa devreyi) iletecek kapasitede olacak veya devrede, gerektiğinde o cihazı devreden çıkaracak, uygun bir devre kesme tertibatı bulunacak ve topraklama tesisatı, uygun bir şekilde korunacaktır. Devamı


Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

Yeni binalarda proje safhasında iken, "Enerji Kimlik Belgesi" düzenlerken, Mevcut binalarda ise bina yalıtımı projesini üst seviyelerde "Enerji Sınıfı" na getirecek şekilde EKB düzenlemesi yapar. Yalıtım uygulamasını da profesyonel ekiplerimiz tarafından yaparak istenilen "Enerji Sınıfı"nı gerçekleştirir. Devamı


Gıda Kayıt ve Onay Belgesi

Kâr amaçlı olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen, gıdaların üretildiği/ işlendiği/ muhafaza edildiği/ depolandığı/ dağıtıldığı/ nakledildiği/ satıldığı/ servis edildiği herhangi bir aşaması ile ilgili herhangi bir faaliyeti yürüten işletmeler “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’te “Gıda İşletmesi” olarak tanımlanmaktadır. İstenilen bilgi ve belgeleri tamamlamış kayıt kapsamındaki gıda işletmelerine yetkili merci tarafından verilen belgeye “İşletme Kayıt Belgesi”, bu belge üzerinde yer alan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik”in Ek-6’sında belirtilen numara ise “İşletme Kayıt Numarası” olarak tanımlanmaktadır. Devamı


İş Güvenliği Hizmetleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU yayınlanmıştır. İlgili yönetmelikleri 29 Aralık 2012 tarihinde yayınlanmıştır. Aynı tarihte İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı yasanın 6-7-8 nci maddelerinde İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunlulukları getirilmiştir. 6-7-8 nci maddeleri için işverenlere süre verilmiştir. Devamı