Eczane ve Sağlık Kurumları Projesi

Sağlık Bakanlığı. Sağlık Müdürlüğünce Eczane Ruhsatı almak için; Kroki ve Röleve Planı çizilmesi gerekmektedir.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE İSTENEN BELGELER:
10- Kroki: Eczacının adı, Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı ve konumunu (cadde ve sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planını) gösterir kroki.

Bağlı bulunulan İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’na Başvurularak Krokiler onaylatılır. Oda Temsilcisine de onaylatılarak dosya Sağlık Müdürlüğüne teslim edilir.

RÖLEVE PLANINDA (KROKİ); ECZANE OLACAK YERİN VAZİYET PLANI İLE RÖLEVE PLANINI ÇİZEN MİMARIN MÜHÜR VE İMZASI BULUNMALIDIR. RÖLEVE PLANINDA ECZANENİN AÇIK ADRESİ (eczanenin kapı numarası ile yan komşularının da kapı numaraları yazılacak cadde ve sokak adlarının mutlaka belirtilmesi, Eczanenin belediyece verilen kapı numarası dışında ayrı sokak yada caddeye bakan kapısı krokide gösterilmek şartıyla olabilir, ancak ana giriş kapısının kroki üzerinde belirtilmesi zorunludur.), KONUMU, BÖLÜMLERİ (Eczane içi yerleşim düzeninin gösterilmesi (Laboratuvar, toksik dolabı, ilaç dolabı, masa, vitrin, raf, depo vs. bölümleri gibi), BOYUTLARI (Eczanenin iç ve dış ölçümleri tek tek döküm halinde yazılacak), ECZACININ İSMİ AÇIK OLARAK GÖSTERİLMELİ, EN AZ 1/50 veya 1/100 ÖLÇEĞİNDE DOSYA KAĞIDI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLMALIDIR.),