Binalarda Enerji Kimlik Belgesi

Yeni binalarda proje safhasında iken, "Enerji Kimlik Belgesi" düzenlerken, Mevcut binalarda ise bina yalıtımı projesini üst seviyelerde "Enerji Sınıfı" na getirecek şekilde EKB düzenlemesi yapar. Yalıtım uygulamasını da profesyonel ekiplerimiz tarafından yaparak istenilen "Enerji Sınıfı"nı gerçekleştirir.

Sayın İlgili,
"Enerji Kimlik Belgesi" Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.Bu sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye,
• Yeni inşa edilecek binalar için yetkili Projelendirme şirketleri,
• Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Şirketleri tarafından, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesindeki ulusal BEP-TR yazılım sistemi ile on-line olarak hazırlanır. ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı 50 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar içindir. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

http://www.etikevd.com/ekb/etik_enerji_ekb.pdf